Historia Sandomierza

Sandomierz to jedno z najstarszych miast w Polsce, będące ważnym historycznym ośrodkiem na naszych ziemiach. Już w słynnej kronice Galla Anonima, może znaleźć pierwsze wzmianki o Sandomierzu. Miasto położone jest nad Wisłą, a więc przy świetnym szlaku komunikacyjnym, dodatkowo ziemia tu jest żyzna, co sprzyjało rozwojowi rolnictwa. Najwcześniej zasiedlone zostało tzw. Wzgórze Staromiejskie (teren w pobliżu kościoła św. Jakuba) – bo już około X wieku. Natomiast wszystkie urzędy znajdowały się na Wzgórzu Zamkowym.

Za panowania króla Bolesława Chrobrego miasto było zaliczane do jednej z trzech głównych siedzib Królestwa Polskiego. Natomiast w okresie gdy Polska znajdowała się w rozbiciu dzielnicowym Sandomierz był stolicą Księstwa Sandomierskiego. Miasto przez 700 lat pełniło też funkcję miasta wojewódzkiego. Sandomierz w XIII wieku nękany był przez najazdy tatarskie. W roku 1259 zostało przez najeźdźców zdobyte. Miasto w dużej mierze uległo zniszczeniu przez Tatarów, ale w roku 1286 nastąpiła jego ponowna lokacja, której dokonał Leszek Czarny.

Duże znaczenie w rozwoju miasta miał handel, szczególnie w XV wieku. Miasto ponadto cieszyło się sympatią króla, który często tu przebywał wraz z dworem. Jednak potop szwedzki przerwał czas prosperity, do tego stopnia, że miasto znowu uległo zniszczeniu. Ważną datą w historii Sandomierza jest rok 1613, kiedy to powstało tu Kolegium Jezuickie. Rozbiory Polski sprawiły, że Sandomierz stał się miastem granicznym, pomiędzy Królestwem Polski a Galicją. W tym okresie miasto straciło przez wieki wypracowane znaczenie gospodarcze i administracyjne. I wojna światowa nie była zbyt łaskawa dla miasta – uległo ono sporym zniszczeniom. Za to po odzyskaniu przez Polski niepodległości Sandomierz zaczął się szybko rozwijać. Ówczesny minister skarbu – Eugeniusz Kwiatkowski – planował z niego uczynić stolicę Centralnego Okręgu Przemysłowego. Niestety wybuch II wojny światowej zniweczył te śmiałe plany. Podczas wojny miasto szczęśliwe ocalało wraz z najcenniejszymi zabytkami.

Dziś miasto znowu prężnie się rozwija, lecz główną gałęzią gospodarki, która napędza ten rozwój, jest turystyka. Dzięki pięknie zachowanym, unikatowym zabytkom, miasto jest chętnie odwiedzane przez licznych gości. Aby zapewnić im odpowiednie zaplecze, powstało wiele obiektów oferujących pokoje i kwatery dla przyjezdnych turystów w różnym standardzie i cenie, a także bogata baza gastronomiczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *